Logo Blanx

Chroni biel uśmiechu i planety

Wszystkiego najlepszego BlanX!!!

Od 30 lat BlanX współpracuje z naturą z myślą o zapewnianiu najbielszych i najjaśniejszych uśmiechów.

 

Aby uczcić tę rocznicę, BlanX ma zamiar spróbować zwrócić naturze część tej bieli, którą ona nam daje, chroniąc i zabezpieczając cenne i jednocześnie trudne środowisko – Arktykę, ziemię, z której pochodzą porosty zapewniające wyjątkowość i skuteczność naszych past do zębów.

 

Zagrożony
ekosystem

W ciągu ostatnich 30 lat nastąpiło bezprecedensowe przyspieszenie topnienia lodu, spowodowane ociepleniem atmosfery i oceanów. Konsekwencją globalnego ocieplenia jest nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, które wpływają na całą równowagę życia na Ziemi.

Paesaggio 1
Paesaggio 2
Paesaggio 3
Separatore ghiaccio

Blanx Save the white

Aby aktywnie chronić świat arktyczny, BlanX wspiera działalność badawczą The Arctic Institute i Polarquest. Dzięki temu połączeniu sił badane będą próbki środowiskowego DNA, zbierane i analizowane mikro- i makroplastiki. Za pomocą dronów i sztucznej inteligencji zostaną zbadane nowe trasy, batymetria i nowe szlaki, eksplorowane z wykorzystaniem ekologicznej łodzi, którą zbliżymy się do kry lodowej czapy polarnej, aby zbadać jej profil i zmiany zachodzące w czasie. Badania i proponowane rozwiązania, opracowywane w ciągu tego roku, zostaną upowszechnione na forum Rady Arktycznej w Reykjaviku, najważniejszej konferencji międzyrządowej dotyczącej ochrony Arktyki.

.

Zespół badaczy i naukowców zajmujących się badaniem kwestii środowiskowych w Arktyce Doświadczeni odkrywcy, wykazujący pasję dla Oceanu Arktycznego i jego ochrony, prowadzeni przez Paola Catapano, reportera arktycznego i członka CERN, popłyną
na pokładzie żaglowca Best Explorer. Ten wyjątkowy statek, 51-metrowy kuter, był drugim, który opłynął Arktykę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyposażony jest w najbardziej innowacyjne technologie do eksploracji najbardziej odległych obszarów naszej planety. Prowadzony przez kapitana Nanni Acquarone, będzie gościł 12 ekspertów i naukowców do badań terenowych.

.

Niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit, działająca na rzecz ochrony Arktyki w kompleksowy i innowacyjny sposób. Ich celem jest dostarczanie decydentom, badaczom i społeczeństwu danych, analiz i zaleceń dotyczących wyzwań środowiskowych, ludzkości i
bezpieczeństwa Arktyki. W 2021 roku przypada dwudziesta rocznica założenia organizacji. To jeszcze jedna okazja, aby świętować z BlanX@ i zmaksymalizować zaangażowanie w ochronę planety poprzez konkretne działania na rzecz Arktyki.