Logo Save the white Separatore ghiaccio

BlanX na rzecz ochrony Arktyki


BLANX SAVE THE WHITE
Wspieramy badania
prowadzone przez Instytut
Arktyczny i Polarquest

Aby aktywnie chronić świat Arktyki, łączymy siły z zespołem badaczy i naukowców – Polarquest – oraz grupą analityków i popularyzatorów – Instytutem Arktycznym.

BlanX chce chronić terytoria, z których pochodzi poprzez wspieranie dwóch organizacji non-profit w zakresie analizowania środowiska i zanieczyszczeń mikroplastikiem.

Wyniki badań dostarczą informacji niezbędnych do zaproponowania skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony tego środowiska. Dane te zostaną przekazane Radzie Arktycznej w Reykjaviku.

Separatore ghiaccio

ARKTYKA
CENNE ŚRODOWISKO,
KTÓRE NALEŻY CHRONIĆ

 

Arktyka jest środowiskiem niezbędnym do utrzymania równowagi środowiskowej i klimatycznej na naszej planecie. Powierzchnia lodowców odbija 80% ciepła słonecznego z powrotem do atmosfery, ograniczając ocieplanie się oceanów.W ciągu ostatnich 30 lat nastąpiło bezprecedensowe przyspieszenie topnienia lodu:

  • Utrata 28 000 miliardów ton lodu, co odpowiada 1300 miliardom ton rocznie;
  • Prędkość topnienia wzrosła o 65%;
  • Od 1999 r. Islandia straciła 800 km lodu.
 

Zespół Paoli Catapano na pokładzie Best Explorer

Zespół 12 naukowców pod kierownictwem kapitan Paoli Catapano, reporterki arktycznej i członkini CERN, popłynie na pokładzie żaglowca Best Explorer na misję badawczą, podczas której będą zaangażowani w eksplorację tego terytorium.